Ordförande

Neurologkliniken
Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge

Ulla Lindbom

Sekreterare

Specialistläkare neurologi
Neurologkliniken
Universitetssjukhuset i Lund

Maria Strandberg

Skattmästare

Överläkare på enheten för klinisk neurofysiologi
Neurodivisionen
Akademiska sjukhuset Uppsala.

Roland Flink

Ledamot

Neurolog
Universitetssjukhuset i Linköping

Helena Gauffin

Ledamot

Professor vid avdelningen för neurologi
Lunds universitetssjukhus

Merab Kokaia

Ledamot

Specialist i klinisk neurofysiologi
Neurofysiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
I min verksamhet inriktad mot epilepsiutredningar

Marita Englund

Ledamot

Överläkare i barnneurologi
Linköpings Universitetssjukhus

Heléne Sundelin

Ledamot

Överläkare, professor i neurokirurgi
Lunds Universitetssjukhus

Johan Bengzon

Ledamot

Neurolog
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Zelano

Ledamot

Överläkare barnneurolog
Sundsvalls sjukhus

Erik Stenund

Ledamot

Tf överläkare
klinisk neurofysiologi
Akademiska sjukhuset Uppsala

Åsa Amandusson

Ledamot

Överläkare
Docent neurokirurgi
Norrlands Universitetssjukhus

Rickard Sjöberg

Hedersledamot

Sigge var med och grundade Svenska Epilepsisällskapet och var fram till sin pensionering skattmästare i sällskapet.
Sigge är professor emeritus i klinisk neurofysiologi. I Umeå startade han upp den epilepsikurgiska verksamheten tillsammans med neurokirurg Herbert Silfvenius. Han flyttade 1984 till Akademiska sjukhuset, Uppsala, och drog där igång epilepsikirurgin bl a tillsammans med neurokirurg Bo Spännare.
Sigge var en av de drivande i starten av det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi och var den nationellt registeransvariga fram till sin pensionering 1994.

Sigfrid Blom

Hedersledamot

Ingmar Rosén är professor emeritus vid avdelningen för klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingmar Rosén är en av de ledande profilerna inom svensk klinisk neurofysiologi med fokus på avancerad EEG diagnostik och nuklearmedicinska studier av cerebralt blodflöde.
Ingemar har varit verksam inom Svenska Epilepsisällskapet och dess styrelse under mycket lång tid (ständig medlem sedan 1994) och varit drivande vad gäller utbildning, forskning och behandlingsriktlinjer.
Ingmar Rosén ingick vidare i den grupp av experter som sammanställde Medicinska Forskningsrådets rapport om Epilepsikirurgi.

Ingmar Rosén