Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Utbildnings-dokument

Vissa av dokumenten är låsta och endast till för våra medlemmar.

Valproate in the treatment of epilepsy in women and girls
(uppladdad: 2015-03-26, av Roland Flink)

Pre-Publication Summary of Recommendations from a joint Task Force of ILAE-Commission on European Affairs and European Academy of Neurology (EAN)

PDF dokument


Bridging clinical and preclinical epileptology I (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-11-12, av Roland Flink)

SES höstmöte 8-9 november 2012, Lund
Hand outs föreläsningar

Neuronal network in CSWS and West-syndrome

Inflammation, neurogenesis and epilepsy


Bridging clinical and preclinical epileptology II (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-10-25, av Roland Flink)

SES höstmöte 8-9 november 2012, Lund
Hand outs föreläsningar

The role of entorhinal cortex for organization of spatial representations and spatial memory

Can fMRI visualize the encoding process in patients with temporal lobe epilepsy?

Memory decline in epilepsy


KUNSKAPSSTYRD EPILEPSIVÅRD (forts.) (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-07-03, av R Flink)

SES Höstmöte 17-18 november 2011 Linköping

Läkemedelsbehandling av epilepsi - ny rekommendation

Svenska Epilepsikirurgiregistret - betydelse för klinisk verksamhet och forskning


KUNSKAPSSTYRD EPILEPSIVÅRD (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-07-03, av R Flink)

SES Höstmöte 17-18 november 2011 Linköping

Kunskapsstyrning - begreppsbildning och praktik

Epilepsivård för vuxna ur ett kunskapsstyrnings- och patientperspektiv

Riktlinjer för handläggning och behandling av epilepsi


EEG monitorering inom neonatal intensivvård (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-05-28, av Roland Flink)

Svenska Epilepsisällskapet ordnade den 12 mars en seminariedag om EEG monitorering inom neonatal intensivvård. Inbjudna föreläsare var Ingmar Rosén (Lund), Lena Westas (Uppsala), Mats Blennow (Stockholm) och Magnus Thordstein (Göteborg). Seminariet kommer att följas upp med en work shop under hössterminen. Nedan publiceras föreläsarnas ppt filer i pdf format, dock endast tillgängligt för medlemmar med lösenord.


aEEG - historik och metodologi (Ingmar Rosén)

aEEG - neonatala kramper (Ingmar Rosén)

Kylbehandling - asfyktiska barn (Mats Blennow)

aEEG och prematuritet (Lena Westas)

aEEG och sjuka fullgågna barn (Lena Westas)

Multimodal monitorering av nyfödda (Magnus Thordstein)WORKSHOP INFANTILA SPASMER (Endast för medlemmar)
(uppladdad: 2012-05-28, av Roland Flink)

Presentationer från workshop om infantil spasm, Göteborg 2008-10-17


Beh infantila spasmer DSBUS

Etiology, pathogenesis

Therapy and outcome

Infantila spasmer och EEG

Hypsarytmi-score

Behandling infantila spasmer - Lund

Beh infantila spasmer ALB

Infantila spasmer och vigabatrin"Ny anfalls- och epilepsiklassifikation från ILAE"
(uppladdad: 2017-03-11, av Johan Zelano)

"Ny anfalls- och epilepsiklassifikation från ILAE Den internationella epilepsiorganisationen ILAE har publicerat två artiklar med ny klassifikation av anfall och epilepsier, vilken ersätter nuvarande klassifikation som är från 1983. Styrelsen för SES har utarbetat en betaversion av svenska termer som man återfinner under meny "Utbildningsdokument" se PDF-fil. Under våren 2017 kan medlemmar komma med synpunkter på termerna, målet är att ha slutgiltig terminologi klart till höstkursen och årsmötet 2017. Medlemmar får gärna höra av sig till johan.zelano@neuro.gu.se med synpunkter på den föreslagna översättningen. Originalartiklarna hittas här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13670/full http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13709/full"

Förslag svensk terminologi betaversionSvenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline