Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Nyheter


Visar: 1 - 9 (av totalt 9)


8th EPODES, Basic Epilepsy Surgery Course, Brno 22-26 januari 2018
Publicerad 2017-07-01 (kl 08:47 av Bertil Rydenhag) ILAE kurs, se under meny "Kurser"

Länk: www.ta-service.cz/epodes2018
Höstkurs Linköping 16-17 november 2017
Publicerad 2017-06-12 (kl 14:24 av Roland Flink) Årets höstkurs: Kognition och beteendeproblem vid epilepsi.
Program och anmälan, se kurssidan.
SES Nyhetsbrev 2017-04-04
Publicerad 2017-04-09 (kl 15:28 av Ordf SES Ulla Lindbom)
• Workshop
Epilepsisjukvård på distans - vilka möjligheter ger teknikutvecklingen?

Fortfarande några platser kvar !

Tidpunkt: den 8 maj 2017
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anmälan till: johan.zelano@neuro.gu.se.


• Svensk översättning av ny anfallsklassifikaton från ILAE 2017
Förslag på svensk översättning finns på SES:s hemsida, passa på och läs samt kommentera.


• Konsensuspanel för Nationella Riktlinjer för epilepsi – det är ni !

Arbetet med riktlinjer fortskrider. För de föreslagna riktlinjer där vetenskaplig evidens saknas krävs i stället bedömning utifrån klinisk erfarenhet. Via mail kommer alla SES medlemmar som inte tackat nej, få en rad påståenden att ta ställning till. Det som Socialstyrelsen önskar att ni tar ställning till baseras enbart på era erfarenheter av åtgärden. Har du inte erfarenhet av åtgärden bör du avstå från att ta ställning. Det handlar således inte om att ta ställning till vilka ökade/minskade resurser och kostnader som är förenade med att ge åtgärden. Huvudsyftet med nationella riktlinjer är bra vård, på samma villkor och tillgänglig för alla.”Vårhälsning från

Ny anfalls- och epilepsiklassifikation från ILAE
Publicerad 2017-03-11 (kl 14:18 av Johan Zelano) "Ny anfalls- och epilepsiklassifikation från ILAE"
Den internationella epilepsiorganisationen ILAE har publicerat två artiklar med ny klassifikation av anfall och epilepsier, vilken ersätter nuvarande klassifikation som är från 1983. Styrelsen för SES har utarbetat en betaversion av svenska termer som du finner under meny "Utbildningsdokument" se PDF-fil. Under våren 2017 kan medlemmar komma med synpunkter på termerna, målet är att ha slutgiltig terminologi klart till höstkursen och årsmötet 2017. Medlemmar får gärna höra av sig till johan.zelano@neuro.gu.se med synpunkter på den föreslagna översättningen.

Originalartiklarna hittas här:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13670/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13709/full"


Nyhetsbrev 2017-01-05
Publicerad 2017-01-05 (kl 15:50 av Ulla Lindbom ordförande)
Två workshops under våren. Utan avgift för medlemmar, lunch och fika betalas av
SES.
Välkomna !


Childhood epilepsies, effects on language, cognition and behaviour
Tidpunkt: 10/2 2017.
Föreläsare: Professor emeritus Thierry Deonna, Universitetet i Lausanne och Unité de Neurologie
et de Neuroréhabilitation Pédiatrique, Département Medico-Chirurgical de Pédiatrie, CHUV,
Lausanne, Schweiz.
Plats: Lokal Humlen bredvid Gastronomen, Östra sjukhuset, Göteborg.
Deltagare inbjuds att diskutera egna fall. Anmäl om du tar med ett fall för diskussion och förbered då 5 min presentation på engelska. Presentera gärna egna fall med Power Point.
Antalet deltagare är begränsat.
Anmälan sker till: kristin.edbom@vgregion.se senast: 20/1 2017.
Ange om du har någon allergi.Epilepsisjukvård på distans - vilka möjligheter ger teknikutvecklingen?
Tidpunkt: den 8 maj 2017
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anmälan ske till: johan.zelano@neuro.gu.se.
Måndagen den 8 maj är första dagen i neurologiveckan som i år hålls i Göteborg. SES står sedan värd för förmiddagens program på torsdagen den 11 maj – Utredning av epilepsi hos vuxna.


Övrigt i korthet

• Arbetet med nationella riktlinjer rullar på.

• Inmatning i epilepsiregistren rullar inte på – tillräckligt bra. På sikt behöver registren vara verktygen för att följa upp om och hur riktlinjerna används i vården.

• Måndagen 13 februari är det den internationella epilepsidagen. Det kommer att uppmärksammas i åtta olika sjukhusentreer runt om i landet.

• www.epilepsisallskapet.se är en källa till information.

God Fortsättning önskar Ulla Lindbom, ordförande
Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd
Publicerad 2016-06-20 (kl 11:21 av Roland F) En arbetsgrupp inom SES har arbetat fram ett dokument som handläggningsstöd gällande barn och ungdomar med epilepsi. Dokumentet återfinnes under PM Epilepsi och kan laddas ner som pdf fil.
Nyhetsbrev från SES 2015-04-19
Publicerad 2015-04-01 (kl 19:25 av Ulla LIndbom) Nyhetsbrev från SES
Svenska Epilepsisällskapet
2015-04-19
Fyra nyheter !
• Valproatbehandling av fertila kvinnor med epilepsi innebär ofta svåra
överväganden. Ett värdefullt stöd finns att hitta på www.epilepsisallskapet.se
där en aktuell sammanställning och rekommendation från ILAE finns att läsa,
”Valproate in the treatment of epilepsy in women and girls.
• Neuroveckan i Umeå innehåller en fullmatad eftermiddag om vad man
behöver veta om epilepsikirurgi på torsdagen 7 maj.
• Epilepsiregistret 1.0 är färdigt att börja använda. Det är en del av Svenska
neuroregister och ett kvalitetsregister som i likhet med storebror MS registret
på sikt är tänkt att få nationell spridning. Personer som är vana vid MS registret kommer inte ha svårigheter att använda Ep registret.
För klinikern ger registret bland annat en tydlig och snabbt tillgänglig grafisk
information kring patientens aktuella och historiska läkemedelsbehandling i
relation till anfallsfrekvens.
Om ni vill se registret live finns möjlighet på torsdag eftermiddag 7/5 under neuroveckan i Umeå.
För inloggning behövs hjälp via koordinator kopplad till Svenska neuroregister, gå in på www.neuroreg.se, under kontakter hittar ni den koordinator som finns
närmast.
• Svenska Epilepsisällskapet arrangerar en workshop om genetik vid epilepsi
med tonvikt på de epileptiska encefalopatierna.
Tid: Torsdag 22 oktober 2015 kl. 10-16.
Plats: Kirurgisalen, Karolinska Sjukhuset Solna
Detaljerat program kommer senare. Se SESs hemsida !
Deltagarantal begränsat! Först till kvarn… Anmäl dig till:
birgitta.lekstrom@karolinska.se
Vi ses !
Ulla Lindbom, ordförande
Valproate in the treatment of epilepsy in women and girls
Publicerad 2015-03-26 (kl 14:39 av Roland Flink) Pre-Publication Summary of Recommendations from a joint Task Force of ILAE-Commission on European Affairs and European Academy of Neurology (EAN

Gå till "Utbildningsdokument", där finner du hela dokumentet som pdf-fil.
Handläggningsstöd för epilepsi
Publicerad 2013-01-08 (kl 09:58 av Roland F) Handläggningsstöd för epilepsi finns nu på hemsidan, de är öppna för alla, inte bara för medlemmar i SES. PM ger stöd vid 1) utredning av nydebuterad epilepsi, 2) uppföljning läkare, 3) uppföljning sjuksköterska, 4) biverkningar av medicinering, 5) koncentrationsbestämningar, särskilda hänsyn vid omhändertagande av 6) äldre samt 7) kvinnor i fertil ålder.
En arbetsgrupp tillsatt av SES styrelse har tagit fram dokumenten, en omarbetning har skett efter remiss till medlemmarna. Varje författare står själv för sina rekommendationer. Jävs-deklaration finns bifogad.

Klicka på Verksamhet i vänsterspalten, och rubriken PM Epilepsi.
Vill du få ett meddelande när vi publicerar nyheter? Klicka här»
Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline