Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Svenska Epilepsi Sällskapet

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande 475 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Senaste nyheterna

8th EPODES, Basic Epilepsy Surgery Course, Brno 22-26 januari 2018
2017-07-01 ILAE kurs, se under meny "Kurser"...
Läs mer »

Höstkurs Linköping 16-17 november 2017
2017-06-12 Årets höstkurs: Kognition och beteendeproblem vid epilepsi.
Program och anmälan, se kurssidan....
Läs mer »

SES Nyhetsbrev 2017-04-04
2017-04-09
• Workshop
Epilepsisjukvård på distans - vilka möjligheter ger...
Läs mer »


Kontakta oss


Så berättar vi mer för dig!
Klicka här»

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline