Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Verksamhet - PM Epilepsi

PM Epilepsi:
SES har påbörjat ett arbetet med beslutsstöd för utredning och vård av patienter med epileptiska anfall och epilepsi. Syftet är att erbjuda professionen ett lättillgängligt kunskapsstöd baserat på evidens och klinisk erfarenhet. Målsättningen är att en rad PM med riktlinjer som kan tillämpas i olika kliniska situationer ska finnas tillgängliga för nedladdning från SES hemsida: www.epilepsisallskapet.se. Liknande arbeten har redan genomförts för andra neurologiska diagnosgrupper, det Svenska MS-sällskapet (www.mssallskapet.se) och Swedish Movement Disorder Society (www.swemodis.se).

Vissa av dokumenten kan vara låsta () och kan endast ses av våra medlemmar.


Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd
(uppladdad: 2016-06-20, av Maria Dahlin)

SES presenterar här det av arbetsgruppen framarbetade handläggningsstödet för barn med epilepsi. Pdf dokumentet är fritt att ladda ner från hemsidan

Handläggningsstöd Epilepsi Barn


SES PM för handläggning och behandling av epilepsi
(uppladdad: 2012-05-28, av Arbetsgruppen gm Kristina Källén)

Dokumenten publiceras i pdf-format

1. Inledning och bakgrund

2. Basal utredning (Martin Lindberger)

3. Uppföljning av läkare (Kristina Källén)

4. Uppföljning av sjuksköterska (Charlotta Bergman och Anna Hugoson)

5. Biverkningar (Eva Kumlien)

6. Koncentrationsbestämningar (Ulla Lindbom)

7. Fertila kvinnor (Anna Edelvik)

8. Handläggning av epilepsi hos äldre (Peter Mattsson)

9. Jävsammanställning


Samverkan olika vårdnivåer vid svårbehandlad epilepsi
(uppladdad: 2012-05-28, av Roland Flink)

Beslutsstöd för samverkan mellan olika vårdnivåer kring patienter med svårbehandlad epilepsi

Beslutsstöd


Handläggningsschema för subakuta encephalopatier (SAE)
(uppladdad: 2012-05-28, av Asztely, Constantinescu, Kumlien, Petersén)

HANDLÄGGNING AV SUBAKUT ENCEFALOPATI/ENCEFALIT Behandlingsrefraktär Status Epileptikus (SE) med okänd etiologi så kallat NORSE (New Onset Refractory Status Epilepticus) har dålig prognos. Utredningen av dessa patienter kan vara svår och ibland bli onödigt utdragen. På Svenska Epilepsisällskapets uppdrag har vi utarbetat ett handläggningsschema som kan tjäna som stöd för diagnostik och behandling av subakuta encefalopatier. Förslaget bygger på litteraturstudier. Till handläggningsschemat är bifogat anvisning för bestämning av neuronala antikroppar samt för hur man skickar prov till en nationell biobank. I litteraturen rapporteras det fortlöpande om nya karaktäriserade neuronala antikroppar associerade med encefalopatier/encefaliter. De finns således skäl till att tro att ytterligare neuronala antikropar kommer att kunna bestämmas/karaktäriseras. Syftet med biobanken är möjliggöra för retrospektiva studier av fall av NORSE där man inte kunnat påvisa en orsak (vid tiden för utredning och behandling) och där nya tester finns beskrivna/tillgängliga. Februari 2011 Fredrik Asztély, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Radu Constantinescu, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Eva Kumlien, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Björn Petersén, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Handläggningsschema

Biobanksinformation

Analyspaket antikroppar



 

«Verksamhet - Första sidan

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  



UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline