Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

NyheterSES Nyhetsbrev 2017-04-04
2017-04-09 15:28
• Workshop
Epilepsisjukvård på distans - vilka möjligheter ger teknikutvecklingen?

Fortfarande några platser kvar !

Tidpunkt: den 8 maj 2017
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anmälan till: johan.zelano@neuro.gu.se.


• Svensk översättning av ny anfallsklassifikaton från ILAE 2017
Förslag på svensk översättning finns på SES:s hemsida, passa på och läs samt kommentera.


• Konsensuspanel för Nationella Riktlinjer för epilepsi – det är ni !

Arbetet med riktlinjer fortskrider. För de föreslagna riktlinjer där vetenskaplig evidens saknas krävs i stället bedömning utifrån klinisk erfarenhet. Via mail kommer alla SES medlemmar som inte tackat nej, få en rad påståenden att ta ställning till. Det som Socialstyrelsen önskar att ni tar ställning till baseras enbart på era erfarenheter av åtgärden. Har du inte erfarenhet av åtgärden bör du avstå från att ta ställning. Det handlar således inte om att ta ställning till vilka ökade/minskade resurser och kostnader som är förenade med att ge åtgärden. Huvudsyftet med nationella riktlinjer är bra vård, på samma villkor och tillgänglig för alla.”Vårhälsning från

/Ordf SES Ulla LindbomVisa övriga nyheter»

Vill du få ett meddelande när vi publicerar nyheter? Klicka här»
Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline