Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Kontakta oss

Svenska Epilepsi Sällskapet
info@svenskaepsallskapet.se


Ordförande
Ulla Lindbom

Neurologkliniken
Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge

Sekreterare
Maria Strandberg

Specialistläkare neurologi
Neurologkliniken
Universitetssjukhuset i Lund

Skattmästare
Roland Flink

Överläkare på enheten för klinisk neurofysiologi
Neurodivisionen
Akademiska sjukhuset
Uppsala.

Ledamot
Helena Gauffin

Helena Gauffin är neurolog vid universitetssjukhuset i Linköping

Ledamot
Merab Kokaia

Merab Kokaia är professor vid avdelningen för neurologi, Lunds universitetssjukhus.

Ledamot
Marita Englund

Specialist i klinisk neurofysiologi, Neurofysiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm.
I min verksamhet inriktad mot epilepsiutredningar

Ledamot
Maria Dahlin

Överläkare och barnneurolog
Astrid Lindgens barnsjukhus
 
Ledamot
Johan Bengzon

Överläkare, professor i neurokirurgi
Lunds Universitetssjukhus, Lund
 
Ledamot
Johan Zelano

Neurolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamot
Erik Stenund

Överläkare, barnneurolog, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
 
Ledamot
Åsa Amandusson

Tf överläkare, klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 
Ledamot
Rickard Sjöberg

Överläkare, docent neurokirurgi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Hedersledamot
Sigfrid Blom

Sigge var med och grundade Svenska Epilepsisällskapet och var fram till sin pensionering skattmästare i sällskapet.

Sigge är professor emeritus i klinisk neurofysiologi. I Umeå startade han upp den epilepsikurgiska verksamheten tillsammans med neurokirurg Herbert Silfvenius. Han flyttade 1984 till Akademiska sjukhuset, Uppsala, och drog där igång epilepsikirurgin bl a tillsammans med neurokirurg Bo Spännare.

Sigge var en av de drivande i starten av det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi och var den nationellt registeransvariga fram till sin pensionering 1994.

Hedersledamot
Ingmar Rosén

Ingmar Rosén är professor emeritus vid avdelningen för klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingmar Rosén är en av de ledande profilerna inom svensk klinisk neurofysiologi med fokus på avancerad EEG diagnostik och nuklearmedicinska studier av cerebralt blodflöde.


Ingemar har varit verksam inom Svenska Epilepsisällskapet och dess styrelse under mycket lång tid (ständig medlem sedan 1994) och varit drivande vad gäller utbildning, forskning och behandlingsriktlinjer.


Ingmar Rosén ingick vidare i den grupp av experter som sammanställde Medicinska Forskningsrådets rapport om Epilepsikirurgi.Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline